free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

SEDUM // Vetkruid

Vetkruid is een groot plantengeslacht. De hoge vetkruid soorten zijn 40- 60 cm hoog en bloemen van augustus tot oktober.

HET JAAR ROND:

VOORJAAR:

Planten en vermeerderen.

April is de beste tijd om jonge vetkruid soorten te planten en de pollen van hoge soorten te delen. U kunt nu ook kopstekken snijden , die in een mengsel van zand en aarde spoedig wortelen. Bij hoge soorten verdeelt u jaarlijks wat compost over de wortelzone.

NAJAAR:

Delen.

De zodenvormende soorten kunnen in het najaar worden gedeeld en opnieuw worden geplant.

WINTER:

Terugsnijden.

De bloeiwijze van hemelsleutel en andere hoge soorten kunt u kort boven de grond afsnijden of tot het voorjaar laten staan.

TIPS VAN DE PROF:

PROBLEMEN:

Alle vetkruid soorten zijn zeer sterk. Op een natte standplaats kunnen echter schimmelaantastingen optreden. De door de schimmel verticillium veroorzaakte verwelkingsziekte leidt tot het afsterven van de planten. Aangetaste planten moet u vernietigen , in geen geval composteren.

TIP

Van vetkruid kunt u de hele zomer stekken snijden. Zet deze in een bloempot met een mengsel van aarde en zand. Ze zullen spoedig wortels vormen.