free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

MOZAIEKVIERUS

 

WAT ZIJN VIRUSSEN

Virussen hebben geen eigen stofwisseling en zijn daarom afhankelijk van het leven in een ander organisme. Ze kunnen aan sier- of consumptiegewassen alleen schade toebrengen als ze de planten zijn binnengedrongen. Daar verspreiden ze zich van cel naar cel en vermenigvuldigen zich.

Sommige virussen worden gemakkelijk door gereedschap overgebracht, bijvoorbeeld bij het snijden of vermeerderen. De virussen kunnen via alle beschadigde plekken de planten binnendringen.

Zuigende insecten als bladluizen, tripsen of cicaden, zijn een veel voorkomende bron van infectie.

Schimmels en aaltjes in de grond kunnen eveneens moza´ekvirussen opplanten overbrengen.

Ook door zaad van besmette planten kan het moza´ekvirus worden verspreid. Besmetting door stuifmeel is eerder zeldzaam.

 

HOE MERK JE DE VIRUS

Kenmerkend zijn de moza´ekachtige, geelgroene tekeningen op de bladeren, die het gevolg zijn van een verstoring van de bladgroenhuishouding. Vaak vergelen de bladeren helemaal, de planten verwelken, de wortels, scheuten, bladeren en vruchten kunnen misvormd zijn.

 

PREVENTIEVE MAATREGELEN

 

BESTRIJDING

Er bestaan geen werkzame middelen tegen infecties met moza´ekvirus. Besmette planten moet u direct verwijderen en vernietigen, nooit composteren.á Probeer in de eerste plaats zelf niet de veroorzaker te zijn, al het gereedschap dat met besmette planten in aanraking is geweest, moet u na gebruik met alcohol of boven een vlam ontsmetten.

Handen steeds grondig wassen en borstelen.

 

BLADLUIZEN ZONDER VERGIF BESTRIJDEN

Daar de bladluizen de hoofdschuldigen zijn bij het overbrengen van moza´ekvirussen, gebruik je bij voorkeur geen vergif.

Er zijn middelen die u zelf kunt maken.á Bvb een aftreksel van brandnetels of een oplossing van zachte zeep en spiritus.

Laat 1 kg verse brandnetels twaalf uur in 10 l water weken. Dan zeven en onverdund spuiten.

Oplossing voor zacht zeep en spiritus: 200 gr zachte zeep en 0.5l spiritus in 10 l lauw water oplossen. Een spuittoestel met de oplossing vullen en met tussenpozen van een paar dagen enkele keren onverdund spuiten.

á